جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) هبه اللهبن علي بن عرام ربعي. رجوع به هبه الله... شود.

کلمات مشابه