جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) هاشمي. رجوع به عبدالصمدبن علي بن عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب هاشمي... شود.

کلمات مشابه