جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) هارون بربري. محدث است و يعلي بن عبيد از او روايت کند.

کلمات مشابه