جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) هارون بن عباس مأموني. رجوع به مأموني هارون بن عباس شود.

کلمات مشابه