جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) نوح بن نصر ساماني. متوفي 343 ه . ق. رجوع به نوح... شود.

کلمات مشابه