جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) نوح بن نصربن احمد. چهارمين از پادشاهان ساماني. رجوع به نوح... شود.

کلمات مشابه