جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) نظامي. الياس بن يوسف بن زکي مؤيد. رجوع به نظامي... شود.

کلمات مشابه