جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) نافع الاقرع. مولي بني غفار. محدث است و از ابي قتاده روايت کند.

کلمات مشابه