جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) ناصرالدوله حسين بن عبدالله بن حمدان از ملوک بني حمدان در موصل. رجوع بناصرالدوله... شود.

کلمات مشابه