جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) ناصرالدوله حسن بن ابي الهيجاء عبدالله بن حمدان. صاحب موصل. رجوع به ناصرالدوله حسن... شود.

کلمات مشابه