جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) ميکالي. رجوع به ابومحمد عبدالله بن اسماعيل شود.

کلمات مشابه