جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) مهلبي وزير. رجوع به حسن بن محمد بن هارون بن ابراهيم بن عبدالله بن يزيد... شود.

کلمات مشابه