جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) مهدي عبيدالله. اولين خلفاي فاطمي در مغرب. رجوع به مهدي... شود.

کلمات مشابه