جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) مولي عمر بن الخطاب. تابعي است. او از ابي عبيده بن عبدالله و از او عوام روايت کند.

کلمات مشابه