جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) موفق الدين. رجوع به ابن قدامه موفق الدين... و رجوع به عبدالله بن احمدبن محمد بن قدامه... شود.

کلمات مشابه