جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) موسي بن مهدي بن منصور خليفهء عباسي ملقب بهادي. رجوع به هادي... شود.

کلمات مشابه