جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) معتمربن سليمان بن طرخان التيمي. محدث است.

کلمات مشابه