جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) معافي بن اسماعيل شيباني. رجوع به معافي... شود.

کلمات مشابه