جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) مصعب بن عميربن هاشم بن عبدمناف. يکي از کبار صحابهء کرام. رجوع به مصعب... شود.

کلمات مشابه