جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) مصطفي بن سيد حسن حسيني. رجوع به مصطفي... شود.

کلمات مشابه