جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) مسعودبن اوس بن اصرم البدري. صحابي است. و گروهي در نسب او اوس بن زيدبن اصرم گويند.

کلمات مشابه