جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب خوز در لغت نامه دهخدا

آب خوز

(اِخ) رودي نزديک قريهء اميرآباد در سرحد ايران و روس.

کلمات مشابه