جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) مروزي. زهيربن محمد بن قمير. رجوع به زهير... شود.

کلمات مشابه