جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) مرزبان انصاري. معروف به ابن درستويه. رجوع به ابن درستويه... و رجوع به مرزبان... شود.

کلمات مشابه