جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) مرحوم بن عبدالعزيز عطار. محدث است و برخي کنيت او را ابوعبدالله گفته اند.

کلمات مشابه