جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) محيي السّنه. رجوع به حسين بن محمد فراء بغوي خراساني شود.

کلمات مشابه