جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) محيي الدين. حسين بن مسعودبن محمد. رجوع به حسين بن مسعودبن محمد ملقب به محيي الدين شود.

کلمات مشابه