جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) محمودبن خداش. محدث است. اصل وي از طالقان ميان بلخ و مروالروذ و منشأ وي بغداد است. او از يزيدبن هارون و ابن المبارک و فضل و از او ابراهيم حربي و ابويعلي موصلي روايت کنند. وفات وي در نودسالگي بشعبان 250 ه . ق. بوده است.

کلمات مشابه