جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) لخمي. رجوع به عيسي بن احمد لخمي شود.

کلمات مشابه