جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) قيسي بن علي قيسي کومي. رجوع به قيسي... شود.

کلمات مشابه