جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) قرشي. او از رسول صلوات الله عليه و از او عبدالله بن معاويه روايت کند.

کلمات مشابه