جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) قاضي السنّه. يکي از متکلمين کلابيه. و از اوست: کتاب السّنه والجماعه.

کلمات مشابه