جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) قاسم بن محمد انباري. رجوع به قاسم بن محمد بن بشار... شود.

کلمات مشابه