جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) قاسم بن قاسم بن عمر بن منصور واسطي. رجوع به قاسم... شود.

کلمات مشابه