جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) قاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري البصري الحرامي. صاحب مقامات. رجوع به حريري شود.

کلمات مشابه