جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) فرغاني. تابعي است. او از جابربن عبدالله و از او ابوالحارث روايت کند.

کلمات مشابه