جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) فرضي بغدادي. رجوع به حسن بن علي بن برکه بن عبيده شود.

کلمات مشابه