جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) فرّاء خراساني بغوي. رجوع به حسين بن مسعودبن محمد، فقيه و مفسر و محدث شافعي شود.

کلمات مشابه