جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) الفارسي. رجوع به حبيب ابومحمد... شود.

کلمات مشابه