جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) غساني مملوک. شاعري مُقِلّ است. (ابن النديم).

کلمات مشابه