جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) غانم بن وليد مالقي. رجوع به غانم.... شود.

کلمات مشابه