جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) عيسي بن محمد بن عيسي بن محمد بن احمدبن يوسف بن القاسم بن عيسي بن محمد بن قاسم بن محمد بن حسن بن زيدبن علي عليه السلام. هکاري فقيه. رجوع به عيسي... شود.

کلمات مشابه