جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) عيسي بن محمد. محدث است و از اسماعيل بن عبيدالله روايت کند.

کلمات مشابه