جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) عيسي بن احمدبن علي لخمي. رجوع به عيسي... شود.

کلمات مشابه