جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) عمروبن محمد بن عمروبن معاذ انصاري. محدث است.

کلمات مشابه