جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) عماره بن ابي الحسن علي بن زيدان بن احمد حکمي يمني. ملقب به نجم الدين شاعر مشهور. رجوع به عماره... شود.

کلمات مشابه