جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) علي مکتفي بن معتضدبن موفق بن متوکل خليفهء عباسي. رجوع به مکتفي... شود.

کلمات مشابه