جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) علوي. يکي از شرفاي نيشابور بروزگار محمود سبکتکين و پسر او مسعود. رجوع به تاريخ بيهقي چ اديب ص 35 و 45 شود.

کلمات مشابه