جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) علامهء مقدسي. رجوع به عبدالله بن ابي الوحش برّي... شود.

کلمات مشابه