جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) عروه بن الزبير. يکي از فقهاي سبعهء مدينه. مولد او قرع، قريه اي به چهار روزه راه از مدينه در 22 يا 26 ه . ق. و وفات وي به سال 94 ه . ق. است. مادر او اسماء ذات النطاقين بود و بزمان وليدبن عبدالملک ريشي در پاي عروه پديد شد و علاج آن را قطع گفتند و پاي او ببريدند و او هفت سال پس از آن بزيست. رجوع به حبط ج1 ص 255 شود.

کلمات مشابه